Byte av fönster

Trönnbergs har genomfört en upphandling och vi har nu träffat avtal med en leverantör om arbetet. Som aviserat kommer mätning att påbörjas i samtliga lägenheter från och med den 18 oktober. Du som inte är hemma kan välja att lämna en fullmakt till styrelsen att kvittera ut den sista dörrnyckeln från Svenska Skydd den 16 oktober. Vi återkommer med mer information om tidplan för byte av fönster efter mätningen.