Renovering av lekplats

Som beslutades på årsstämman kommer lekplatsen att få ett nytt utseende som bland annat innebär ett mer fallskyddsvänligt underlag då det är ett krav från dagens leverantörer av utrustning. Arbetet påbörjas den 15 oktober.