Energideklaration

I kolumnen till höger finns energideklarationen 2009 för föreningens fastighet. Enligt denna har det i föreningens fastighet genomförts ”ett antal mycket bra energieffektiviseringsåtgärder” och att ”klimatskalet kan inte heller förbättras kostnadseffektivt i dagsläget”. Sammanfattningsvis är föreningens värme-, el- och fläktsystem i mycket gott skick och med för byggnadstypen normal eller strax under normal energiförbrukning.

När en byggnad säljs ska det finnas en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad säljs, till exempel en lägenhet i en bostadsrättsförening eller en ägarlägenhet. Kravet gäller oavsett om det är en bostad eller lokal som säljs.

Energideklarationen ska ge den som funderar på att köpa bostad eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. I energideklarationen kan man också se om det har gjorts en radonmätning och en ventilationskontroll. För flerbostadshus och lokaler är ventilationskontrollen obligatorisk.

En byggnads energiprestanda

Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Energiprestandan mäts i antal kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Ägares och säljares ansvar vid försäljning

Det är säljarens ansvar att visa energideklarationen i sin helhet för spekulanter. Det är dock byggnadens ägare som ansvarar för att en energideklaration upprättas. Det betyder att när en lägenhet i en bostadsrättsförening säljs är det föreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration. Men det är säljaren som ansvarar för att energideklarationen i sin helhet visas för spekulanterna. Säljaren ansvarar också för att byggnadens energiprestanda anges vid annonsering.

Senaste deklaration (2009):

Energideklaration