Fastigheten och underhåll

Föreningen köpte 2001 fastigheten Sågen 22 på Bergsunds strand 34, 36 och 38 i Stockholm. Föreningen äger marken som husen står på. Husen färdigställdes 1971 och är sex-sju våningar med vind, samt källarvåning där även garage finns att hyra för de medlemmar som har bil eller motorcykel. För gemensamt nyttjande finns också bastu- och spaavdelning, låsta cykelrum, snickarbod samt två tvättstugor. Under åren 2006-2009 genomfördes en massiv upprustning av fastigheten med stambyten och nya badrum, helt ny innergård, renovering av trapphus och hissar, installation av eget bredbandsnät, färdigställande och uthyrande av lokaler för näringsidkare, m m.

Föreningen har ett gemensamt bredbandsnät vilket ingår i avgiften för medlemmarna. TV tillhandahålls sedan årsskiftet 2013/2014 av ComHem med ett gemensamt upphandlat basutbud om 16 kanaler. Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad hos Stockholms stads Brandförsäkringskontor. Medlemmar måste dock själva teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm. Medlemskapet innebär förmåner för såväl föreningen som för enskilda föreningsmedlemmar. Detta gäller t ex inköp av vitvaror, färg, golv- och våtrumsmaterial till lägre priser. Fastigheten förvaltas kameralt och tekniskt av Trönnberg & Co Förvaltnings AB.