Garage

Föreningen har 49 garageplatser för bil samt 8 st platser för MC. Platserna är primärt tänkta att tillgodose de boendes behov av parkering. Platser som inte utnyttjas hyrs ut till utomstående. Garaget nås från Hornsgatan 182. Om kö till platser uppstår har de boende företräde till platser som blir lediga. Takhöjden i garaget är som lägst 210 cm.

Kommer du inte in eller ut från garaget på grund av att någon parkerat

framför garageporten eller liknande skall du omedelbart ringa till Trafikkontorets felanmälan dygnet runt på telefon 08 – 651 00 00. De hjälper bland annat till med bortforsling av fordonet som blockerar garageporten. För att undvika att oönskade gäster tar sig in i fastigheten, tänk på att alltid se till att garageporten stängs bakom dig när du passerar in eller ut.

Om du är intresserad av plats skicka ett mail till info@bergsundsstrand.se. Det går också bra att ställa sig i kö om man tror att man behöver plats i framtiden.

Hyror i garaget
  • Månadshyra för medlem, bil: 1 000 kr  (medlemmar betalar ej moms)
  • Månadshyra för utomstående, bil: 1 800 kr + moms 25% (tot. 2250 kr)
  • Månadshyra MC, 500 kr + moms 25% (medlemmar betalar ej moms)