Genomförda renoveringar

2019

 • Fönsterbyten

2018

 • Lekplatsen byggdes om
 • Renovering av trapphus inklusive ny säkerhetsdörr

2017

 • Översyn av fönster
 • Besiktning av lekplats
 • Reparation av trädäck
 • Reparation av tak samt fasadskador
 • Installation av laddstolpar för elbilar
 • OVK för veterinär och hunddagis

2016

 • Nya spiskåpor installerades i de lägenheter som ej fått godkänt vid OVK.

2015

 • Renovering & målning av yttertak
 • OVK utförd ej godkänd
 • Nytt nyckellöst låssystem till hela fastigheten precis färdiginstallerat och driftsatt.

2014

 • Renovering av nedfart till garage. Ommålning av huvudentrén samt byte av entrédörrar/ -partier i två portar. Slipning och oljning av innergårdens trätrall.

2013

 • Byte av rökluckor i samtliga tre trapphus. Installation av videoövervakningssystem i garage. Belysning i garage fått elsparande närvarostyrning. Målning av hela garaget.

2012

 • Installation av trådlöst nätverk i tvätt-, bastu- och spaavdelning.

2011

 • Renovering av tak.

2008

 • Helrenovering av innergård. Renovering av tvättstugor, nya maskiner.

2005-2007

 • Byte av elstammar samt byte av VA-stammar i kök och badrum.