Kalendarium 2020

Kommande evenemang

  1. Städdag

    September 27 @ 11:00 - 15:00
  2. Styrelsemöte

    October 4 @ 18:00 - 21:00

Ärenden till styrelsemöten skall vara styrelsen tillhand senast en vecka innan styrelsemötet.
Skicka gärna era ärenden via epost till info@bergsundsstrand.se