Kalendarium 2018

September

26 Kanslitid 18.00-19.00

Oktober

10 Styrelsemöte
14 Höststädning 11.00-14.00
24 Kanslitid 18.00-19.00

November

7 Styrelsemöte
21 Kanslitid 18.00-19.00

December

5 Styrelsemöte
9 Julglögg på gården

Ärenden till styrelsemöten skall vara styrelsen tillhand senast en vecka innan styrelsemötet.
Skicka gärna era ärenden via epost till info@bergsundsstrand.se