In- och utflyttning

Inflyttning

Innan medlemskap godkänns gör styrelsen en kreditkontroll från Upplysningscentralen som visar att det inte finns några betalningsanmärkningar och ett arbetsintyg i original från arbetsgivare som visar vad de tjänar per månad och att ha de har minst 6 månaders fast anställning. För studerande och andra som ej uppfyller kraven fordras borgenär. En bevittnad borgensförbindelse i original skall då tas med (se nedan). Tid bokas mellan styrelse och köpare för en introduktion av föreningen. Kontakta info@bergsundsstrand.se för att boka tid .
Av köparen tar vi ut en överlåtelseavgift och en pantsättningsavgift på 2,5% respektive 1% av prisbasbeloppet.

Kom ihåg-lista vid inflytt

Skydda hissgolvet med en matta eller dylikt om du flyttar tunga saker. Tänk på att med jämna mellanrum ge andra boende som har svårt att gå i trappor, som har barnvagn eller som också har något tungt med sig en chans att använda hissen.

Utflyttning

Vid försäljning av lägenhet måste alla handlingar vara styrelsen tillhanda minst en vecka före vårt styrelsemöte för att kunna tas med på dagordningen. Inkommer de senare än så kan ärendet fördröjas till nästa möte en månad senare. Köparen får inte flytta in i lägenheten innan medlemskap beviljats på styrelsemötet och därmed blivit bostadsrättsinnehavare. Detta gäller oavsett vilken tillträdelsedag som bestämts i överlåtelseavtalet. Som tillträdesdatum vill vi att ni väljer den första i månaden.

Kom ihåg-lista vid avflytt
  • Skydda hissgolvet med en matta eller dylikt om du flyttar tunga saker. Tänk på att med jämna mellanrum ge andra boende som har svårt att gå i trappor, som har barnvagn eller som också har något tungt med sig en chans att använda hissen.
  • Nycklar till de allmänna utrymmena (de blå nycklarna) skall säljarna lämna till föreningen och inte till köparna. Köparna får kvittera ut egna blå nycklar efter godkännande av medlemskap.
  • Brandvarnare är installerad i lägenheten av föreningen och ska lämnas kvar vid flytt.
  • Internetuppkopplingen ska sägas upp.
  • Kontakta Comhem och säg upp TV abonnemanget.
  • Rensa ur och städa vindsförrådet.
  • Se till att märka upp vindsförrådet med lägenhetsnumret.
  • Garageplatsen ska sägas upp. Tänk på att göra det i god tid, så att du slipper betala under uppsägningsperioden efter att du har flyttat. Uppsägning lämnas med egenhändig underskrift till styrelsen.
  • Meddela styrelsen din nya adress. Vid årsskiftet skall information från vår ekonomiska förvaltare skickas till dig varför uppgift om den nya adressen underlättar deras arbete.