OVK, ventilationskontroll

De första två stegen av kontrollen av ventilationen i lägenheterna sedan en tid utförd. Nästa steg är att åtgärda de fel och brister som uppdagats, och slutligen injustering av ventilationen i lägenheterna för en balanserad ventilation som både uppfyller krav på tillräcklig ventilation och samtidigt inte orsakar för stora värmeförluster från husen/lägenheterna.

Beställning av fläktar till samtliga berörda lägenheter är idag genomförd. Vi har med hjälp av Trönnberg inlett ett arbete med att montera dessa. En provmontering har nyligen skett och sedan dess har ytterligare en fläkt monterats. Arbetet är med andra ord i full gång!

OVK Boverket