Passage m. låsbricka

Alla medlemmar ska ha 2 blåa och 2 röda brickor, dessa överlämnar din säljare till dig vid tillträdesdagen. Ifall du inte har det, skapa ett ärende på Nabo. 

Den blå brickan är till för dig som är boende och fungerar i grinden, cykelrummen, förrådet och postfacken m.m.

Den röda brickan är till för gäster som enbart fungerar för grinden och din egna port. 

Passage m. porttelefon

För att använda porttelefonen söker man på boendets efternamn. 

För att öppna när porttelefonen ringer så tryck på 5 på telefonen. Ifall du inte vill öppna är det bara att lägga på. När grinden öppnas så öppnas även porten till entrén där du bor efter en viss tidsförskjutning.

Klockan 21 stängs namnsökningen i porttelefonen av. Namnsökningen aktiveras igen klockan 6.

Bokning

Bokning av tvättstugan, lusthuset och relaxen.

Det finns 3 sätt att boka, via en app, internet eller en fysisk bokningspanel.

Appen heter ”Bokning” för iOS och Android. Efter du installerat appen, mata in ” http://aptus.sakerhetsintegrerin
g.se/bergsundsstrand/mobil/bo
okingservice.svc/ ” som adress till leverantör och logga in med lägenhetsnumret och din 5-siffriga kod. 

Bredband

Bredband levereras via Ownit (1000 Mb/s) och för att beställa så ansluter ni er via nätverksuttaget ovanför er ytterdörr. Då hamnar ni på Ownits hemsida
via en webbläsare där ni fyller i dina uppgifter.

Då fastigheten är ansluten till Tele2 kan man även beställa bredband via Tele2 separat och stå för den kostnaden själv.

Digital-tv

Digital-TV kommer från Tele2, i månadsavgiften ingår det som Tele2 kallar Medium 8 Favoriter (M8). Väljer ni ett annat av deras paket får du en rabatt på 150 kronor på deras månadsavgift. 

Appen Tele2 Play är gratis för boende och har alltid tillgång till sin tv i mobilen. 

Fakta om M8
 · 18 kanaler varav 10 stycken är fasta och 8 är valbara.
 · Du kan skräddarsy ditt tv-paket genom att välja in de kanaler som du gillar mest.

Mer information hittar du på Tele2 hemsida.

Vår- och höststädning

Vår och höst genomför vi en städning av gård och vissa gemensamma utrymmen.
Detta brukar ta 2-3 timmar och avslutas oftast med korvgrillning på gården.

Vid dessa tillfällen tillhandahåller föreningen möjligheten att slänga
grovsopor.

Inför städdagen skickar vi ut information om när detta ska ske. Se till att inför denna dag märkera din cykel så vi inte rensar bort den. 


Det är ett härligt sätt att träffa sina grannar på, vi ser fram emot att se dig där vid nästa tillfälle!

Bokning kan även göras via webben. Där kan du även administrera dina nycklar och informationen i porttelefonen. Du når sidan genom att välja Bokning på föreningens hemsida eller gå direkt till föreningens aptusportal http://brfbergsundsstrand.
dyndns.org/Aptusportal/ och logga in med ditt lägenhetsnummer och din 5-siffriga kod. Ifall du saknar din kod, skapa ett ärende på Nabo så får du en ny.

I hus 36, utanför tvättstugan finns en bokningspanel där man kan boka ifall appen inte fungerar. Håll brickan framför nyckelsymbolen på tavlan för att logga in. Följ därefter instruktionerna på skärmen. Samma procedur görs för att öppna dörrarna till de man bokat. 

Appstore                       GooglePlay

Naboportalen

Nabo är vår ekonomiska förvaltare. Här kan du logga in med ditt Bank-ID. Här hittar du bland annat:

– Dina fakturor
– Nödvändiga dokument
– Lägenhetsinformation
– Parkeringskö till garaget
– Aktuell information

Se till att du har dina kontaktuppgifter på Nabo uppdaterade så du får mejl om när vi lägger ut viktig information som berör alla.

Ifall du har ett problem, i första hand, skapa då ett ärende på Nabo-portalen.