Allmänna regler för renovering av lägenhet i
Brf Bergsunds strand 34-38 

1. Enklare renovering av lägenhet t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) kräver ej tillstånd från styrelsen. Alla övriga renoveringar kräver en godkänd renoveringsansökan innan arbetet får påbörjas. 

2. Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens renoveringsarbeten. 

3. Allt renoveringsarbete ska utföras fackmannamässigt. 

4. Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma innan kl 8:00 och efter kl 18:00 på vardagar och innan kl 10.00 och efter 18.00 på helger. 

5. Upplys dina grannar i din och angränsande portar om att du tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå. Det ökar förståelsen för de störningar du orsakar. 

6. Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset eller andra gemensamma utrymmen i föreningen 

7. Byggavfall får inte slängas i föreningens soprum utan ska forslas bort av bostadsrättsinnehavaren.

8. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning. 

9. Eventuell vattenavstängning ombesörjs av föreningens förvaltare Nabo. 

10. Rivning av våtrum, kök, väggar mm är arbeten som i regel är väldigt dammiga. Det är oerhört viktigt att man tänker på att sätta lock på frånluftskanaler för att undvika nedsmutsade ventilationskanaler och eventuellt förstört ventilationsaggregat. Ett nytt aggregat kostar flera hundratusentals kronor. Ett tips är att hyra en luftrenare. 

Särskilda regler för renovering av lägenhet i
Brf Bergsunds strand 34-38 

1. Renovering av lägenhet som innefattar nedan ingrepp kräver tillstånd från styrelsen:

  • Ingrepp i befintliga avlopps, vatten eller värmeledningar 
  • Ingrepp i bärande väggar och bjälklag 
  • Elinstallationer, ändringar och nyinstallationer 
  • Renovering av kök 
  • Renovering av våtutrymmen (wc, dusch, bad) 

2. Det är inte lätt för vare sig den enskilde bostadsrättsinnehavaren eller styrelsen att avgöra till exempel var bärande eller icke-bärande konstruktioner finns i lägenheten. Om en boende vill riva eller på annat sätt bygga om en vägg, kräver föreningens styrelse därför att den boende anlitar en behörig byggnadsingenjör som utfärdar intyg på att väggen ifråga inte är bärande. Kostnaden att anlita byggnadsingenjör står den boende för. Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygglov. 

3. Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Intyg att arbetet utförts enligt branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” ska lämnas till styrelsen.

4. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett försäkringskrav. 

5. El-arbeten ska utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Egenkontroll på arbetena skall lämnas till styrelsen tillsammans med övriga handlingar.

6. Byggarbeten ska utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag ska konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör och byggnadsingenjören utfärda intyg. 

7. Vid byte av köksfläkt är det viktigt att den nya fläkten ej är motordriven eller direktkopplad till ventilationssystemet, en kolfilterfläkt rekommenderas.
Obs! Tänk på att inte bygga för ventilationsdonet i köket. Detta ska vara fritt och åtkomligt för framtida OVK.

8. Vid en renovering som faller in under någon av punkterna i punkt 1 ska en renoveringskontroll göras efter renoveringens slutförande. Denna bokas och bekostas av bostadsrättsinnehavaren och ska utföras av föreningens förvaltare. Vid besöket kontrolleras att utförd renovering stämmer med godkänd renoveringsansökan, att arbetet är fackmannamässigt utfört och att de intyg som krävs för t.ex. våtrums- och elarbeten finns. Se därför till att i samband med renoveringskontrollen ha intyg såsom våtrumsintyg osv tillhands och gärna fotodokumentation på arbetet.
Kostnaden som ligger på 3950 kr läggs på kommande hyresavi efter utförd kontroll.
Anmälan om slutförd renovering och bokning av renoveringskontrollen görs via Nabos hemsida. Använd med fördel samma ärende som ni hade för renoveringsansökan.

Att söka tillstånd 

Ansökan ska skickas till styrelsen före arbetets start för godkännande av planerade ombyggnads/renoveringsarbeten. Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygganmälan/bygglov.

I ansökan ska det redogöras för vad som ska byggas om, tillvägagångssätt, utvalda entreprenörer för arbetet, ritningar samt eventuella beräkningar.

Ansökan hittar ni i Dokumenthanteraren i Nabo portalen och skickas ifylld till styrelsen genom att skapa ett ärende i portalen där ni bifogar ansökan.

https://portal.nabo.se/kundportal/login