Övrig felanmälan

Akuta fel

Akuta fel som inte kan anstå till nästa dag anmäls till AB Energibevakning på 0771 – 47 66 10.

Hiss

Vid driftstörningar eller stopp, ring direkt till Hiss & Elteknik AB på telefon 08 – 779 53 53.

Icke akuta fel

Ring 08 – 647 66 10 (telefontid vardagar 07-16) eller skicka e-post till helpme@energibevakning.com.

Kabel-TV/Internet

Gällande TV, ring Comhem: 90 222 eller 0771 – 55 00 00
Gällande Internet, ring Ownit: 08 – 525 073 00

Hyres-/garage-/avgiftsdebitering/andrahandsuthyrningar

För frågor avseende hyres-/avgiftsinbetalningar, -avier, -påminnelser med mera hänvisas till Eva Larsson på Trönnberg & Co Förvaltnings AB: 08 – 505 855 68.

Övriga fel

Fel som uppkommit i föreningens allmänna utrymmen eller som rör värme, vatten eller dylikt skall felanmälas till AB Energibevakning på något av nedanstående sätt. Tänk på att ange kontaktuppgifter inklusive lägenhetsnummer och adress.

Information till bostadsrättsinnehavare

Du får själv stå för kostnaden av fel och reparationer i din egen lägenhet. Det innebär att du får ta kontakt med snickare/elektriker/rörmokare eller annan hantverkare som du enligt stadgarna själv ansvarar för. För att hitta hantverkare, se Gula Sidorna eller ring AB Energibevakning och begär prisuppgift.