Priser

Priser för extern garagehyresgäst:

Bilplats: 2500kr exkl moms
Elbilplats: 2960kr exkl moms (el ingår)
MC-plats: 1000kr exkl moms

Info för medlem hittas under Medlem>Allmänna utrymmen

Parkeringshuset

Vi har 49 bilparkeringsplatser varav 5 är el. Vi har 8 mc-platser.

Det råder kö till samtliga platser. Det går inte att flytta med sin p-plats vid försäljning till den nya ägaren. 


För att som extern ställa sig i kö, mejla oss:

info.bergsundsstrand@gmail.com

Det råder olika köer för interna och externa och det går inte att flytta sina ködagar mellan köer. 

sändare

Vi ger en garagetagg som man manuellt kan öppna porten. 

Det finns möjlighet att köpa en extra sändare som automatiskt öppnar porten. 

Pris för sändare: 495kr inkl moms