Byte av fönster

Trönnbergs har genomfört en upphandling och vi har nu träffat avtal med en leverantör om arbetet. Som aviserat kommer mätning att påbörjas i samtliga lägenheter från och med den 18 oktober. Du som inte är hemma kan välja att lämna en fullmakt till styrelsen att kvittera ut den sista dörrnyckeln från Svenska Skydd den 16 oktober. Vi återkommer med mer information om tidplan för byte av fönster efter mätningen.

Renovering av lekplats

Som beslutades på årsstämman kommer lekplatsen att få ett nytt utseende som bland annat innebär ett mer fallskyddsvänligt underlag då det är ett krav från dagens leverantörer av utrustning. Arbetet påbörjas den 15 oktober.

Byte av kallvattenservis

Vi kommer inom kort att byta ut vår kallvattenservis och vi vill redan nu informera om att vattnet då kommer behövas stängas av under kortare perioder. Mer info kommer när arbetet närmar sig.

Vill du engagera dig i vår förening?

Vi uppskattar såklart att aktiviteter sker i föreningen! Är intresserad att leda eller vara med i bokklubb, språkkurs, styra upp föreningsfest eller har du något annan idé? Kontakta styrelsen för mer info.

Bokningsappen

Då vi fått några frågor gällande bokningsappen till din mobiltelefon följer här information om hur du gör för att använda den. Du laddar först ned appen genom att söka på Aptus bokning. När appen är nedladdad och installerad ska du fylla i dina uppgifter i inställningar. Det är tre fält som ska fyllas i.
HTTP Adress till din leverantör: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/bergsundsstrand/mobil
Användarnamn: Ditt lägenhetsnummer
Lösenord: Ditt personliga lösenord. Har du glömt det? Hör av dig till oss så ordnar vi ett nytt.