Sophantering

Återvinningsstation Stockholm stad:

Stockholm stads närmaste återvinningsstation ligger på Folkskolegatan, 300 m från vår entré. Gå ner mot vattnet, sväng höger på Bergsundsgatan och höger på Lindvallsgatan, framme. Här finns sortering för papper, plast, metall och glas. Det finns även en återvinningsstation på Hornsbruksgatan vid T-banan Högalidsparken. Denna ligger ungefär 550 m från vår huvudentré.

Det finns idag även en återvinningsstation temporärt placerad på Hornsgatan utanför vår fastighet som i februari, efter överklagan, fått avslag på sitt bygglov.

Återvinning på gården:

Föreningen erbjuder viss återvinning på gården, för papper, kartong och plast. Viktigt är att vi här gemensamt ser till att det endast är detta som sorteras. Vi har haft mycket problem med att andra material och prylar dumpats här. Tänk även på att kartonger viks ihop och packas väl, samt att de är fria från matrester med tanke på skadedjur.

Hushållssopor:

Trots en del information har vi i föreningen fortsatt problem med sophanteringen. Detta kommer, om det inte blir bättring att leda till att vi tvingas installera stora sopkärl på gården. D.v.s. ett mycket fult inslag på gården, dålig lukt och mindre med cykelplatser. Så snälla, kasta inte saker i hushållssoporna som inte hör dit, glas, böcker, golfklubbor e.t.c.

Grovsopor:

Vi har inget soprum för detta, istället slänger vi gemensamt grovsopor vid två tillfällen under året, vid höst- och vårstädning. Du kan då slänga det mesta så som möbler, elektronik, färg.