Kallelse till extra föreningsstämma

När: Tisdagen den 21 a december 2021

Tid: 18:00

Plats: Google Meet, Länk: https://meet.google.com/exn-kkir-rqh

Då vår revisor har gått i pension kallas medlemmarna i Brf Bergsund Strand 34-38 till en extrainsatt föreningsstämma för att välja en ny revisor. Vi vill även ta detta tillfälle i akt att berätta för er alla hur det ligger till i föreningen och höra era tankar och åsikter om tiden som gått efter förra årsstämman.

/Styrelsen

Föreslagen dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
5. Val av två justerare och rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Val av revisor och revisorssuppleanter.
9. Stämmans avslutande

Categories:

Tags:

Comments are closed